Boom Online


Bảng kí tự đặc biệt

2009-01-02 16:53
Ảnh : truongton.net

Muốn hiện kí tự nào bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Alt +  số tương ứng với kí tự đó.

Trong Boom các kí tự kiểu hình vẽ không hiển thị được vd như ☺♥☻ ...

—————

Back