Boom Online


Cách mở Bing Bing để nhận đồ Vip

2008-12-27 15:34

Theo như đã biết thì chúng ta sẽ mở Bing Bing để nhận đồ mới

Cách mở đồ mới thì có trên trang chủ rùi ha , Boom hok nói thêm àh

Nhưng cũng xin bật mí thêm về bí mật để mở đồ Vip trong cái Event này :'>

Khi bạn mở Bing bing thì bạn hãy nhớ tên con nhân vật của bạn như là Bé bỏng , mắt biếc

Khi mở Bing Bing , bạn hãy mở hình ảnh của con Nhân vật bạn đang chọn

Sau khi mở xong , bạn hãy mở tiếp nhân vật theo thử tự nhân vật sau :

Bé bỏng => Khò khò => Mọt sách => nhanh nhảu => mật ngọt => Đầu định => mắt biếc => thịt mở .

Như mình nè , chỉ mất có 800 xu mà mở ra đc nguyên bộ mùa đông của Mắt biếc :U

Các bạn thử xem

(nuthiensu5121990)[forum.zing.vn]

—————

Back