Boom Online


Cách sửa lỗi Boom bị giật, giảm lag và lỗi Game Guard thường gặp

2008-12-28 16:17


Cách sửa lỗi bom bị giật cho đến khi hiện ra bảng thông báo : Ngắt kết nối với mạng máy chủ tin nhắn thì mới hết

Các bạn làm như sau :

Đầu tiên nhấn chuột vào chỗ tin nhắn :Sau đó nhấn vào hình cái búa và chọn ĐóngSau khi làm xong các bạn thoát ra vô lại nick là dc liền.

Cách giảm lag khi chơi Boom


1. Đầu tiên vào boom
2. Đăng nhập nick bình thường
3. Ấn CTRL + ALT + DELETE 1 bảg hộp thoại hiện ra như hình:

4. Bấm lần lượt vào 1 rồi 2 (chọn nmcorsv.exe)  rồi 3 (End Process)
5. 1 bảng hộp thoại nữa hiện ra bạn chọn YES

Cách khắc phục 1 số lỗi Gameguard!


- Lỗi error 1011340: Windows NT, 2000, XP hoặc mới hơn có 2 dạng tài khoản đăng nhập hệ thống: tài khoản có quyền quản trị (Administrator, PowerUser...) và tài khoản bị giới hạn quyền quản trị (User, Guest...). Bạn không thể chơi khi tài khoản đăng nhập của bạn thuộc dạng tài khoản bị giới hạn quyền quản trị nên phát sinh lỗi này.
Hướng khắc phục: Sử dụng tài khoản đầu tiên khi mới cài hệ điều hành hoặc tạo mới một tài khoản có quyền Adminstrator để đăng nhập vào windows và chơi

- Lỗi error 1005: Các chương trình hack, các chương trình thứ 3 có thể can thiệp vào trò chơi bị phát hiện đang chạy trong khi chơi .
Hướng khắc phục: Kiểm tra danh sách các chương trình đang chạy trên hệ thống, tắt các chương trình hack, tắt bớt một số chương trình không cần thiết có thể khiến không chạy được. Một số chương trình hỗ trợ mà GameGuard có thể nhận diện là chương trình hack như các chương trình tăng tốc hệ thống (ví dụ: SpeedGear...), các chương trình bảo vệ hệ thống (DeepFreeze, GoBack...)

- Lỗi GameGuard 110: Chương trình GameGuard đang chạy, không thể chạy tiếp một chương trình GameGuard khác.
Hướng khắc phục: Khởi động lại máy hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del, tắt process GameMon (gameguard)và chạy lại trò chơi một lần nữa.

- Lỗi GameGuard 112: Không thể chạy chương trình quét virus và kiểm tra các chương trình hack (NPSCAN). Có thể do thiếu bộ nhớ hoặc máy tính bị nhiễm virus.
Hướng khắc phục: Tắt các chương trình không cần thiết đề giải phóng bộ nhớ hoặc dùng các chương trình quét virus để kiểm tra lại hệ thống.

- Lỗi GameGuard 115: trò chơi (hoặc chương trình GameGuard - của một trò chơi khác cũng dùng GameGuard) đang chạy, không thể chạy thêm một chương trình khác.
Hướng khắc phục: Tắt trò chơi đang chạy hoặc trò chơi có sử dụng GameGuard đang chạy và chạy lại chương trình trò chơi .

- Lỗi GameGuard 114: Không thể chạy chương trình GameGuard (GameMon)
Hướng khắc phục: Khởi động lại máy hoặc tắt bớt các chương trình có thể dụng với chương trình GameGuard khiến chương trình GameGuard không chạy được.

- Lỗi GameGuard 124 hoặc 153: Tập tin GameGuard.des không tìm thấy
Hướng khắc phục: Xóa thư mục GameGuard và chạy lại chương trình hoặc xóa bỏ hoàn toàn chương trình và cài lại từ đầu.

- Lỗi GameGuard 120 hoặc 141 hoặc 142 hoặc 150: Tập tin cài đặt GameGuard không tìm thấy hoặc bị hư.
Hướng khắc phục: Xóa thư mục GameGuard và chạy lại chương trình hoặc xóa bỏ hoàn toàn chương trình và cài lại từ đầu.

- Lỗi GameGuard 155: Tập tin hệ thống của Windows đã bị hư.
Hướng khắc phục: Khuyến cáo kiểm tra virus trên máy, cài lại chương trình Internet Explorer

- Lỗi GameGuard 170: Không thể chạy được GameGuard.
Hướng khắc phục: Xóa thư mục GameGuard và chạy lại chương trình hoặc xóa bỏ hoàn toàn chương trình và cài lại từ đầu.

- Lỗi GameGuard 200: Phát hiện chương trình thứ 3 can thiệp vào trò chơi đang chạy.
Hướng khắc phục: Tắt các chương trình thứ 3 can thiệp vào trò chơi và chạy lại trò chơi một lần nữa.

- Lỗi GameGuard 380: Không thế kết nối với server của GameGuard.
Hướng khắc phục: Thử chạy lại trò chơi 1 lần nữa hoặc kiểm tra lại việc kết nối Internet

- Lỗi GameGuard 340: Không thể tải về các tập tin cập nhật
Hướng khắc phục: Có thể mạng không ổn định, hoặc server không hoạt động tại thời điểm này, hoặc việc kết nối Internet đang có vấn đề, nên kiểm tra lại các thiết lập của Firewall

- Lỗi GameGuard 350: Nút Cancel đã được nhấn trong khi đang cập nhật
Hướng khắc phục: Nếu không nhấn nút Cancel thì nên kiểm tra lại việc kết nối Internet, hoặc thử chạy lại chương trình trò chơi một lần nữa

- Lỗi GameGuard 360: Quá trình cập nhật GameGuard thất bại hoặc tập tin GameGuard bị lỗi.
Hướng khắc phục: Thử chạy lại trò chơi sau vài phút hoặc kiểm tra lại các thiết lập của Firewall. Nếu vẫn không được, thử xóa thư mục GameGuard và chạy lại chương trình hoặc xóa bỏ hoàn toàn chương trình và cài lại từ đầu .

Nguồn:Vibe

(bodytalk)[game4v.vn]

—————

Back