Boom Online


Chiến thuật đan bóng

2009-01-02 16:39

 

Bước 1:

 

Bước 2:

 

Bước 3:

 

Bước 4:

 

Bước 5:

 

Bước 6:

 

Bước 7:


Bước 8:

Theo bài viết của s0n0flucy trên Cộng đồng Boom

—————

Back